РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ КОНКУРСА за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада

РЕЗУЛТАТИ  ЈАВНОГ КОНКУРСА

за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у 2013. години

     Јавни конкурс је, на основу члана 5а Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/10 и 33/11), спровела Комисија за спровођење поступка јавног конкурса за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, као и несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у саставу: председник Комисије, Милорад Дујаковић, новинар, и чланови Комисије, Бојан Панаотовић, новинар, дипломирани социолог, Младен Булат, новинар, Наталија Цајић, новинар, и Бранко Радун, новинар, политички аналитичар.

                 Комисија је утврдила, да је, пријаве на Јавни конкурс за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају средствима из буџета Града Новог Сада, за 2013. годину, а којима се обезбеђује рад јавних гласила на језицима националних мањина и етничких заједница, поднело 17 носилаца са укупно 25 пројеката, односно, 19 носилаца са укупно 25 пројеката, којима се обезбеђује несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању.

               Учесници јавног конкурса су за суфинансирање реализације пројекта укупно потраживали 69.296.758,76 динара, од чега су потраживања за реализацију пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, износила 33.668.464,16 динара, док су потраживања на име реализације пројеката намењених заштити интереса особа са инвалидитетом ради несметаног коришћења права ових лица у јавном информисању, а посебно слободе примања идеја, информација и мишљења, износила 35.628.294,60 динара.

    Након извршеног увида и процене, а на основу значаја пројеката у области јавног информисања приспелих на Јавни конкурс, као и предлога националних савета националних мањина, и у складу са одредбом члана 10. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/10 и 33/11), Комисија је одлучила да определи средства из буџета Града Новог Сада за суфинансирање реализације пројеката намењених националним мањинама и етничким заједницама у циљу информисања на сопственом језику и неговања сопствене културе и идентитета, који се реализују на језику националне мањине и етничке заједнице, са или без превода на српски језик, у укупном износу од 8.754.000,00 динара, за 12 носилаца пројеката са укупно 13 пројеката, и то за:
  

1. ИНВИТЕМ ДОО КАЋ, КАЋ,                                                 
- пројекат:
- "Радио емисија "Амаре адетија" - Наши обичаји"                      1.209.000,00 динара 

2. РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО РТВ-РТД  ДОО НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Мултикултурална ТВ енциклопедија "  1.900.000,00 динара

3. ДРУШТВО НОВИНАРА ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Петоречје у Војвођанском новинару"                                            235.000,00 динара

4. УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ,  КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ, ФУТОГ,
- пројекат:
- "Фрагменти"                                                                        1.200.000,00 динара

5. УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ", КИСАЧ,                                                              
- пројекат:
- "Недељна хроника"                                                                              40.000,00 динара

6. ТВ МОСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Исти а различити"                                                                         1.400.000,00 динара

7. PLAYGROUND PRODUKCIJA DOO НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Троделни ТВ серијал "Образовање...одбројавање"
   (на мађарском језику: "Оktatas...visszaszamlalas"                             50.000,00 динара              

8. НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "HLAS LJUDU", НОВИ САД,
- пројекти:
- "www.hl.rs Internet-on line издање новина "Hlas ljudu"                  200.000,00 динара            
- "Новине "Hlas ljudu"                                                                             70.000,00 динара
                                                                                          УКУПНО: 270.000,00 динара

9. НОВИНСКО - ИЗДАВАЧКА УСТАНОВА "РУСКЕ СЛОВО" НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Модуси опстанка Русина - образовање и спорт",
    додатак новинама "Руске слово"                                            100.000,00 динара

10. КАНАЛ 9 ДОО ЗА МАРКЕТИНГ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ НОВИ САД,
НОВИ САД,
- пројекат:
- "Једног смо рода"                                                                        1.700.000,00 динара

 

11. ЕПАРХИЈА БАЧКА, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НОВИ САД,  НОВИ САД,
- пројекат:
- "Нови Сад – Град културе"                                            500.000,00 динара

 

12. ДРУШТВО СУНАРОДНИКА И ПРИЈАТЕЉА РУСИЈЕ "РУСИЈА",
      НОВИ САД,
- пројекат:
- "Радио емисија на руском језику "Прозор у Русију"     150.000,00 динара                                                                         

 

            Након извршеног увида и процене, а на основу значаја пројеката у области јавног информисања приспелих на Јавни конкурс, и у складу са одредбом члана 10. Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор пројеката из области јавног информисања који се суфинансирају из буџета Града Новог Сада ("Службени лист Града Новог Сада“, бр. 34/10 и 33/11), Комисија је одлучила да определи средства из буџета Града Новог Сада, и за суфинансирање реализације пројеката којима се обезбеђује несметано коришћење права особа са инвалидитетом у јавном информисању, у укупном износу од 13.246.000,00 динара, за 11 носилаца пројеката са укупно 14 пројеката, и то за:

  

   1. ИНВИТЕМ ДОО КАЋ, КАЋ,
- пројекат:                                                                                              
- "Радио емисија - "Oблак од наших снова"                                   1.512.000,00 динара

2. РЕГИОНАЛНО ДРУШТВО РТВ-РТД  ДОО НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Права особа са инвалидитетом"                                                  1.036.000,00 динара
3. УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ОБРАЗОВАЊЕ И ИНФОРМИСАЊЕ,  КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "МЛАДОСТ" ФУТОГ, ФУТОГ,
- пројекат:
- "Без баријера"                                                                           600.000,00 динара

4. УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, ИНФОРМИСАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ, КУЛТУРНО - ИНФОРМАТИВНИ ЦЕНТАР "КИСАЧ", КИСАЧ,            
- пројекат:        
- "Живети нормално"                                                                              30.000,00 динара                           

5. НОВОСАДСКО УДРУЖЕЊЕ СТУДЕНАТА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Водич кроз студирање"                                                                    100.000,00 динара

6. ТВ МОСТ ДРУШТВО СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ЗА ИНФОРМАТИВНО ИЗДАВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Можемо и ми"                                                                               1.900.000,00 динара

7. ГРАДСКА ОРГАНИЗАЦИЈА СЛЕПИХ НОВИ САД, НОВИ САД,
- пројекти:
- "Издавање Брајевог часописа за слепе "НС ИНФО"                   168.000,00 динара
- "Издавање звучног часописа за слепе "НС СПЕКТАР"                 100.000,00 динара
                                                                                          
                                                                                           УКУПНО: 268.000,00 динара

8. INFO LOKAL MEDIA GROUP ДОО, НОВИ САД,
- пројекат:
- "Једнакост"                                                                                       5.200.000,00 динара

 

9. КАНАЛ 9 ДОО ЗА МАРКЕТИНГ РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈУ НОВИ САД,
НОВИ САД,
- пројекат:
- "Између два моста"                                                                         1.700.000,00 динара

 

10. САВЕЗ ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ВОЈВОДИНЕ АУДИОЛОШКИ ЦЕНТАР, НОВИ САД,
- пројекат:
- "И руке говоре - Курс знаковног језика"                                         300.000,00 динара

 

11. ЕПАРХИЈА БАЧКА, СРПСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА НОВИ САД, 
НОВИ САД,
- пројекти:
- "Радост дружења-радио драма и звучна књига, за децу
   (за слепе и слабовиде)"                                                                    200.000,00 динара
- "Јеванђеље препричано за децу-звучна књига"                              200.000,00 динара
- "Принц Растко-Свети Сава, радио драма и звучна књига             200.000,00 динара
    (за слепе и слабовиде)"                                        
                                                                                           УКУПНО: 600.000,00 динара

 

За суфинансирање реализације наведених пројеката из области јавног информисања, у 2013. години, опредељена су средства из буџета Града Новог Сада, у укупном износу од 22.000.000,00 динара.