РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА ЗА 2022. ГОДИНУ - МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2019 - 2022. ГОДИНЕ