РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА, КОЈИМА СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА, МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈУ ЦИЉЕВИ И МЕРЕ ДЕФИНИСАНЕ ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ З