РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИМА СЕ ДОПРИНОСИ ПОВЕЋАЊУ ПРИСТУПАЧНОСТИ КУЛТУРНИХ САДРЖАЈА У 2024. ГОДИНИ