РЕШЕЊE О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНОГ СТВАРАЛАШТВА