РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА БРОЈ 6-8/2022-277-II OД 5.12.2022. ГОДИНЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ II ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ИЗ ОБЛАСТИ ФИЛМСКЕ УМЕТНОСТИ – ПРОИЗВОДЊА ДОМАЋИХ ИГРАНИХ И ДОКУМЕНТАРНИХ ФИЛМОВА