РЕШЕЊЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА ГРАДА НОВОГ САДА БРОЈ 6-7/2022-147-II ОД 03.06.2022. ГОДИНЕ О РАСПОДЕЛИ СРЕДСТАВА ПО РАСПИСАНОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2022. ГОДИНИ