Читај ми

РЕГРЕСИРАЊЕ ДЕЛА ТРОШКОВА ПРЕВОЗА СРЕДЊОШКОЛЦИМА КОЈИ ПУТУЈУ У ДРУГЕ ОПШТИНЕ

У буџету Града Новог Сада, као и претходних година, обезбеђена су средства за регресирање дела трошкова превоза ученика средњих школа који са територије Града Новог Сада путују у друге општине ради похађања наставе. Ученици који су без једног или оба родитеља, ученици из породица које остварују право на дечији додатак, ученици који поседују избегличку или расељеничку легитимацију, ученици који су деца палих бораца или ратних војних инвалида са територије Града Новог Сада, као и ученици из породица у којима међуградским превозом путује двоје или више ученика могу да остваре право на 80% регресирани превоз.

Сви остали ученици који путују у друге општине да похађају наставу у средњим школама чији је оснивач Република, Аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе остварују право на 40% регресирани превоз.

Право на регресирање трошкова превоза ученици остварују од октобра 2012. године, па све до краја наставе у школској 2012/2013. години, односно најкасније до јуна 2013. године. Захтеви се подносе на Писарници Градске куће, Нови Сад, Трг слободе 1  (приземље), шалтери 13 и 14, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.

Рок за подношење захтева је 25. септембар 2012. године, да би ученици повластице за  превоз користили од октобра 2012.године, а накнадно приспели захтеви биће обрађени у наредном месецу. Сва потребна обавештења могу се добити преко Контакт центра, број 0800-021-021 (Позив са територије Града Новог Сада је бесплатан) или у Градској управи за образовање,  телефоном на број  4882-900, у периоду од 8,00 до 15,00 часова.

Нови Сад, 3. септембар 2012. године