Читај ми

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА ГРАДА НОВОГ САДА ФИНАНСИРАНИХ ИЗ СТРАНИХ И ДОМАЋИХ ФОНДОВА

Шеф Канцеларије за локални економски развој Зоран Ивошевић одржаo је конференцију за новинаре у Градској кући, a тема је била реализација пројеката Града Новог Сада финансираних из страних и домаћих фондова. На конференцији су говорили: прoф. др Сaњa Стojaнoвић члaницa Грaдскoг вeћa зa сoциjaлну зaштиту и бригу o пoрoдици и дeци, др Aлeксaндрa Joвaнoвић Гaлoвић нaчeлницa Упрaвe зa зaштиту живoтнe срeдинe, Душкo Нoвaкoвић пoмoћник дирeктoрa JКП Инфoрмaтикa и прoф. др Вojин Шeнк сa Фaкултeтa тeхничких нaукa.

- С циљем унапређења пословне климе у Новом Саду и подстицања бржег економског развоја Града уз веома ограничена буџетска средства, било је неопходно успоставити контакте са домаћим и страним институцијама које донирају средства за развојне пројекте, али и увести пројектно размишљање у градске институције. Од 2009. године до данас Граду Новом Саду је одобрено 10 пројеката финансираних углавном од фондова Европске уније али и других развојних програмa – рекао је Зоран Ивошевић и додао да је подржано и неколико пројеката Новосадског универзитета, а тренутно се припремају пројекти за аплицирање у оквиру програма Србија-Мађарска.


Чланица Градског већа за социјалну заштиту и бригу о породици и деци, проф. др Сања Стојановић представила је пројекат „Home care services in Novi Sad“ који реализује Град Нови Сад преко Градске управе за социјалну и дечју заштиту у партнерству са Центром за социјални рад и Новосадским хуманитарним центром.


- Циљ пројекта је допринос процесу интеграције избеглих лица и интерно расељених лица у Србији и њиховом једнаком учешћу у друштву, а намера је да се унапреде капацитети за самосталан живот најугроженијих избеглица, интерно расељених лица и локалног становништва, чиме ће се допринети решавању егзистенцијелних проблема угрожених грађана у Новом Саду – рекла је проф. др Сања Стојановић.


Начелница Управе за заштиту животне средине др Александра Јовановић Галовић представила је пројекат „Екопрофит“ а помоћник директора ЈКП Информатика Душко Новаковић пројекат који носи назив „E-Government“ чијим се увођењем омогућава свим корисницима да послове пред органима локалне самоуправе завршавају једноставније, брже и јефтиније.

Проф. др Војин Шенк са Факултета техничких наука изразио је велико задовољство што има прилику да сарађује са Канцеларијом за локалне економски развој а посебно је поносан на оснивање пословног инкубатора у области информационих технологија у циљу отварања нових радних места, смањењења броја неуспешних малих и средњих предузећа и њиховом јачању, као и задржавања младих људи у локалним срединама.


Нови Сад, 26. април 2012. године