РАНИ ЈАВНИ УВИД У КОНЦЕПТУАЛНИ ОКВИР ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТРАНЏАМЕНТА (У ЗОНИ НАСПРАМ РИБЊАКА) У ПЕТРОВАРАДИНУ