РАДОВИ НА РУШЕЊУ ОБЈЕКАТА И OБЕЗБЕЂИВАЊУ ОБЈЕКАТА КОЈИ СУ НАМЕЊЕНИ РУШЕЊУ ИЛИ СУ У РУШЕВНОМ СТАЊУ, ШИФРА ОП-23/2020