Читај ми

ПУШТЕНА У ПОГОН НОВА ТРАФОСТАНИЦА 110/20KV 'РИМСКИ ШАНЧЕВИ'

Tрафостаница 110/20kv 'Римски шанчеви' која ће електричном енергијом снабдевати северни део града Новог Сада данас је пуштена у погон, а објекат су свечано отворили министар за енергетику и рударство др Петар Шкундрић и градоначелник Игор Павличић.
Др Петар Шкундрић изјавио је да је нова трaфостаница од изузетног значаја за квалитетно и сигурно снабдевање електричном енергијом града Новог Сада и Војводине, истакавши да је стратешки циљ Електропривреде Србије и Електровојводине допринос повећању укупног друштвеног дохотка по глави становника.
Градоначелник Новог Сада Игор Павличић нагласио је да ће пуштање у погон трафостанице Римски шанчеви допринети развоју привреде и да ће од тога корист имати сви грађани.
- Велика ми је част и задовољство што данас отварамо нову трафо станицу јер је се напредак и развој не могу ни замислити без улагања у постојеће виталне системе и изградње нових- рекао је градоначелник Павличић.
Директор Електровојводине Томислав Папић објаснио је да ће пуштањем у погон ТС 110/20 kV ТС "Римски Шанчеви" бити обезбеђен виши ниво поузданости и сигурности напајања, као и квалитета напона за све постојеће и очекиване нове купце електричне енергије, напомињући да се тиме значајно смањују губици електричне енергије у том делу дистрибутивног електроенергетског система.

Нови Сад, 18. март 2010. године