ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ О НАЦРТУ СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ПЕРИОД 2016-2026. ГОДИНЕ