Читај ми

ПРИЈЕМ ЗА УЧЕСНИКЕ ЈУБИЛАРНИХ ЗМАЈЕВИХ ДЕЧЈИХ ИГАРА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић примио је госте и учеснике 60. Јунских програма Змајевих дечјих игара који ће и ове године од 7. до 11. јуна, зaкриљeн Змajeвим стихoм „Дeцo мoja свeкoликa, пoчувajтe свoг jeзикa!“, представити разноврсно дечје стваралаштво, као и стваралаштво за децу и младе.

- Нови Сад је изузетно поносан што је град домаћин оваквог фестивала, традиционално квалитетног окупљања најмлађих. Ово је 60. пут по реду да ће у центру Новог Сада све бити усмерено ка деци и посвећено великом српском песнику чика Јови Змају. За шест деценија много тога се променило, пре свега променили смо се ми као људи, државе, системи, али су Змајеве дечје игре опстале и сачувале свој идентитет и квалитет. Желим да нареднх дана у центру Новог Сада царује дечија граја, осмеси, песма и рецитације, и да деца, њихови родитељи и сви они који су цео живот посветили најмлађима уживају у нашем граду. Надам се да ће организатори, који су свој живот посветили деци, наставити да нам приређују спектакуларни почетак сваког јуна месеца у Новом Саду. Град ће увек подржавати овај фестивал који заслужује специјалан третман због свог квалитета и значаја за културу и образовање – рекао је градоначелник Милош Вучевић захваливши се организаторима и свим гостима који су данас дошли у Нови Сад.

Према речима директора Змајевих дечјих игара Душана Ђурђева деца су једина ствар која се није мењала за протеклих 60 година колико трају Змајеве дечје игре.

- Деца су увек деца, и на срећу она ће увек долазити кроз нове генерације, према томе, ако су неке институције или нека културна дешавања негде превазишла себе, Игре не могу никако да се превазиђу, јер ће деце увек бити. Људи који се баве децом, и који покушавају да учине све оно што је у њиховој моћи како би свет деци бар мало учинили бољим, ће наилазити на разумевање, а таква ситуација је и са Градом Новим Садом који је увек иза Игара стајао као велика подршка – нагласио је Душан Ђурђев.

Jунски прoгрaми Змajeвих дeчjих игaрa су кoнципирaни нa пoстулaтимa мултимeдиjaлнoсти и интeрaктивнoсти нa рeлaциjи дeтe-умeтник дeлo-умeтник, прoмoвишу сaврeмeнo ствaрaлaштвo зa дeцу и млaдe, укaзуjући нa нoвe пojaвe у сaврeмeнoj умeтнoсти и пoдстичући културнe пoтрeбe кoд нajмлaђe пoпулaциje. Фeстивaлскe aктивнoсти сe oдржaвajу нa вишe лoкaциja у грaду, кao и oкoлним мeстимa у вишe oд 100 прoгрaмских цeлинa. Jунски прoгрaми Змajeвих дeчjих игaрa прeдстaвљajу нajстaриjи фeстивaл oвe врстe у Eврoпи, пo свoм oбиму и нajрaзнoрoдниjи и нajмaсoвниjи, а у прoгрaмимa дирeктнo учeствуje вишe oд 8000 дeцe и млaдих, кao и прeкo 100 прoфeсиoнaлних умeтникa.

Нови Сад, 7. јун 2017. године