ПРИЈАВА ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ ЗА ПРАВНА И ФИЗИЧКА ЛИЦА РАДИ ОТУЂЕЊА МОТОРНИХ ВОЗИЛА