Читај ми

ПРЕЗЕНТАЦИЈА СТУДИЈЕ ХИДРОЛОШКОГ УРЕЂЕЊА ПОВРШИНСКИХ И ПОДЗЕМНИХ ВОДА ПРИОБАЉА НА ДУНАВУ

Петак 23. јул 2021. године

12.00 часова
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад
Булевар цара Лазара бр. 3, трећи спрат

У Заводу за урбанизам Нови Сад биће одржана презентација "Студије хидролошког уређења површинских и подземних вода приобаља на левој обали Дунава у Новом Саду у зони Каменичке аде и Рибарског острва". Студију је урадио Институт за водопривреду "Јарослав Черни" а.д. Београд, а сви заинтересовани представници медија су добродошли на презентацију исте.

Нови Сад, 23. јул 2021. године