Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ДИМНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ

Члан Градског већа за урбанизам и заштиту животне средине Александар Башић и директор ЈКП ''Стан'' Јанко Чобрда представили су резултате рада димничарске службе која фукционише у оквиру ЈКП ''Стан''. Директор Чобрда је напоменуо да је у Новом Саду тренутно на чишћењима оџака и изради каталога димњака ангажовано 26 димничара и да су сви они прошли теоретске, практичне, противпожарне и обуке из безбедности здравља на раду.

- До сада су димничари обишли око 20000 објеката на којима има близу 30000 димњака и 18000 вентилационих канала. Дневно добијамо нешто више од 25 позива за чишћење димњака, а наши радници максимално очисте до 20 оџака и попишу око 1000 објеката у дану. Набављена је основна опрема за рад, а план је да се за наредну годину обезбеде машине и уређаји како би чистили и димњаке у објектима који троше нафту, а не само дрво и гас. Опрема је купљена новцем из буџета града, на јавној набавци, а субвенције су биле 1,7 милиона динара – рекао је Чобрда.

Како је објаснио, чишћење и одржавање димњака се обавља у складу са Законом о комуналним услугама и правилником о процени ризика и безбедности радника. За то су предвиђена два отвора, вратанца у дну и при врху димњака, а димничари одлазе и на кров под условом да је прилаз и боравак на њему у потпуности безбедан.

Према речима Александра Башића Град Нови Сад је у складу са законском обавезом преузео одговорност да организује пружање димничарских услуга.
- Таква одлука Града није проистекла само из закона већ и због моралне обавезе, јер је у Новом Саду само у последње четири године било преко 3500 пожара у којима су 52 лица повређена, а осморо људи је нажалост изгубило живот. Јако је важно да се уради каталог димњака јер тиме добијамо евиденцију власника односно корисника као и броја, стања и врсте димњака. Овде није само реч о подизању квалитета живота наших суграђана, заштити животне средине већ о елементарној безбедности грађана и њихове имовине. Такође, напомињем да је цена за димничарску услугу од једног динара по метру квадратном најнижа цена у односу на остале локалне самоуправе. Примера ради, Београђани издвајају 1,38 дин/м2, док би наплата на паушално месечном нивоу као у Суботици(112,46 РСД), или по димњаку као у Крагујевцу и Темерину, била знатно виша – истакао је Башић.
Башић је такође појаснио да сви плаћају димничарину јер не постоји објекат предвиђен било за индивидуално становање, колективно становање или пословни простор који није предвидео димоводне и ложишне објекте и уређаје, односно димњаке и вентилационе канале. Њихово одржавање и редовна контрола је обавеза која је законом уређена.
Нови Сад, 17. децембар 2013. године