Читај ми

ПРЕДСТАВЉEНИ РЕЗУЛТАТА РАДА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Чланица Градског већа за управу и прописе представила је резултате рада надлежних градских управа на унапређивању услова пословања у Новом Саду у периоду од 2008. до 2012. године.

-Најзначајнији пројекти на којима смо радили у прeтходном периоду су свакако умрежавање месних канцеларија, чиме је омогућено да се се изводи из матичних књига и други захтеви подносе у месту пребивалишта, и израда и имплементација софтвера за припрему материјала и одржавање електронских седница Градског већа Града Новог Сада и седница Скупштине Града Новог Сада. Набављена је додатна електронска опрема за идентификацију и гласање одборника у Скупштини Града Новог Сада, обезбеђен је лиценцирани софтвер за оперативни систем и Office (Microsoft), за 80 рачунарских јединица и изведени су радови на постављању електричних инсталација према Главном пројекту у Великој сали Скупштине Града. За све поменуте активности и за апликативно проширење постојећег софтвера за потребе одржавања седница Скупштине Града (eDocuments) издвојено је 47,207,881 динара - нагласила је Милена Субић.

Још једна значајна активност Управе у претходном периоду била је и израда и ажурирање јединственог бирачког списка. Управа је до данас унела и ажурирала податке за 18 474 бирача, а за сваку промену је издато и решење, јер бирач може бити уписан на само једно бирачко место. Извршена је и обука једне трећине запослених за основне информатичке вештине који су стекли ECDL цертификате.

На конференцији је речено да је Пројекат Е-Управе, који Град реализује у сарадњи са Европском унијом, у току, а укупна вредност пројекта је 193.790 EUR, с тим да је учешће ЕУ 82 % а преосталих 18 % финансира Град. Партнери Града Новог Сада на том пројекту су Град Ниш и ЈКП "Информатика" Нови Сад.

Пројекат Е-Управе омогућава грађанима да своје захтеве поднесу у свим писарницама и месним канцеларијама Града, да би се исти електронским путем доставили надлежној управи за поступање по захтевима.

Нови Сад, 19. април 2012. године