Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕНИ ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ САВЕТОВАЛИШТА ЗА МЛАДЕ

Члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ присуствовао је промоцији рада Саветовалишта за младе које је основано 2004. године у циљу унапређивања и заштите физичког и психо-социјалног здравља младих, узраста од 10 до 19 година.

- За годину дана кроз саветовалиште прође од тринаест до петнаест хиљада адолесцената. Веома је важно што су и млади у великој мери прихватили рад ове службе, а оно чему се посебно поклања пажња је вршњачка едукација, која је већ показала добре резултате - изјавио је члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ и додао да Градска управа за здравство подржава Саветовалиште за младе од самог оснивања.

Промоцији су присуствовали и педијатри сарадници Саветовалишта, лекари специјисти из области здравих стилова живота, репродуктивног здравља, борбе против болести зависности и превенције гојазности. Према речима начелнице службе за здравствену заштиту деце Дома здравља Нови Сад др Милке Будаков рад саветовалишта се заснива на основним принципима примарне превенције, пре свега у васпитно - едукативном раду у циљу промоције здравља и здравих стилова живота. Поред индивидуаланог рада често се организују и радионице, предавања, као и здравствено промотивне активности, како би се обухватио што већи број адолесцената. У раду саветовалишта учествују педијатри, лекар специјалиста социјалне медицине, психолози, педагог, медицинске сестре и организатор здравствне неге, а уколико је потребно у даљи рад се укључују и лекари других специјалности. Веома је важна обука и рад вршњачких едукатора, којих тренутно има 146 и који активно учествују у раду Саветовалишта.

Нови Сад, 21. март 2012. године