Читај ми

ПРЕДСТАВЉЕН ПРОЈЕКАТ „ОБНОВЉИВА ЕНЕРГИЈА У ГРАДОВИМА“

На почетној конференцији ИПА пројекта „Обновљива енергија  у градовима“  представници Града Новог Сада и Града Осијека представили су циљеве и динамику његове реализације, а у оквиру Програма прекограничне сарадње Хрватска - Србија 2007 - 2013. Партнери су Град Осијек, као водећи партнер, са UNDP Хрватска, и Град Нови Сад, са Агенцијом за енергетику Града Новог Сада и Електротехничком школом „Михајло Пупин“ у којој ће бити формирана демо-учионица за обновљиву енергију. Шеф Канцеларије за локални економски развој Оливера Симовић истакла је да су заштита животне средине и уштеда енергије области које су у центру пажње у земљама Европске уније.

- Канцеларија има улогу координатора између свих учесника пројекта, а користим прилику да позовем све градске институције да се што више ангажују на припреми пројеката са којима можемо да конкуришемо код страних и домаћих фондова,  јер су тако обезбеђена финансијска средства за решавање важних проблема од изузетног значаја у тешкој економској ситуацији - нагласила је Оливера Симовић.
Према речима менаџера пројекта из Управе за заштиту животне средине Града Новог Сада Драгице Бранковић укупна вредност Пројекта је процењена на 447.264 евра. Вредност дела пројекта који се односи на Нови Сад је 188.061,04 евра. Циљ Пројекта је, како је објаснила, да се заједничким радом и разменом знања и искустава, формирањем демо-учионице у Електротехничкој школи „Михајло Пупин“, организовањем радионица у 12 градова Војводине и израдом брошура и летака, подигне свест о потреби развоја и коришћења обновљивих извора енергије.

Директор Агенције за енергетику Града Новог Сада изјавио је да ће у оквиру пројекта, коришћењем термовизијске камере и друге потребне опреме бити урађено и потпуно енергетско снимање 5 јавних зграда у Новом Саду, а добијени резултати ће послужити као основ при доношењу одлука о њиховој реконструкцији, односно изради енергетских студија за реконструкцију објеката у складу са ЕУ стандардима.

Менаџер пројекта Града Осијека Горан Пихлер оценио је да је најважнија ствар, када је реч о размени искустава, имплементација Информационог система за управљање енергијом (ISGE) који ће обезбедити систематско праћење и управљање енергијом у јавним зградама Новог Сада, као и формирање енергетске базе података. Пројектом је предвиђена и израда годишњег плана и трогодишњег програма управљања енергијом у Новом Саду, у складу са ЕУ стандардима. За представнике локалних самоуправа у Новом Саду, Србобрану, Бачу, Бечеју, Врбасу, Бачкој Паланци, Бачком Петровцу, Жабљу, Тителу, Темерину, Беочину и Сремским Карловцима, ће бити организоване радионице на тему: примена енергетски ефикасних мера у саобраћају, индустрији, објектима и упознавање са ISGE - системом за управљање енергијом у јавним зградама и коришћење овог система за перманентно праћење енергетске потрошње и израду енергетских прегледа.

Нови Сад, 25. април 2013. године