ПРЕДЛОГ ОДОБРЕНИХ СРЕДСТАВА ZA II ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД