ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ КИСАЧКА 55, ЗА ДВОЧЛАНО, ЧЕТВОРОЧЛАНО И ПЕТОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО