ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ У УЛИЦИ МОМЧИЛА ТАПАВИЦЕ ББ, ЛАМЕЛА 5 ЗА ПЕТОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО