ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ, БРАЋЕ МОГИН БР. 10 – ЈЕДНОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО