ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ЗА ОРГАНИЗАЦИЈУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ “ДЕЧЈА НЕДЕЉА” НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2018. ГОДИНУ