ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2023. ГОДИНУ, ПОВОДОМ II ЈАВНОГ КОНКУРСА