ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2018. ГОДИНУ