ПРЕДЛОГ ЛИСТА РЕДА ПРВЕНСТВА ЗА ДОДЕЛУ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА У НОВОМ САДУ У УЛИЦАМА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА БРОЈ 4 -ДВОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО И ФУТОШКИ ПУТ БРОЈ 14Д -ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО