ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ПЛАНИРАЊА И СПРОВОЂЕЊА ПОСТУПАКА НАБАВКИ И ПРАЋЕЊА ИЗВРШЕЊА УГОВОРА ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА