Читај ми

ПОЗИВ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ДА ДО КРАЈА ГОДИНЕ ИЗМИРЕ ДОСПЕЛЕ ОБАВЕЗЕ

Градска пореска управа Новог Сада позива грађане да доспеле, а неизмирене обавезе на рачуну пореза на имовину за физичка лица, измире до краја године и тиме избегну даљи обрачун и наплату законом прописане камате у висини од 11%, која се обрачунава почев од наредног дана од дана доспелости у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији.

Приказ стања на рачуну пореза на имовину за физичка лица може се добити на Инфо пулту Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, шалтер сали Градске пореске управе на адреси Војвођанских бригада 24-26 и на шалтер месту те управе у просторијама ЈКП  "Информатика" на Булевару Слободана Јовановића 15. Такође, порески обвезници приказ стања могу проверити и упитом на мејл адресу gpu@novisad.rs, као и путем налога на Порталу еУправа.

За сва додатна питања порески обвезници могу контактирати Градску пореску управу радним даном од 8 до 14 часова путем телефона на следеће бројеве: 021/6616 – 114 дежурни инспектор за физичка лица, 021/4871 – 751 и 021/4871 – 707.

Одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, заједно доприносимо бржем и квалитетнијем развоју нашег Града.

Заједно градимо наш Град.  

Градска пореска управа

Нови Сад, 22. децембар 2021. године