Читај ми

ПОЗИВ НОВОСАЂАНИМА ДА ИЗМИРЕ ДОСПЕЛЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ

Градска пореска управа Града Новог Сада у претходне две недеље упутила је опомене пореским обвезницима који нису измирили своје обавезе по основу пореза на имовину. Како је предвиђено слање новог броја опомена, чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције Адријана Месаровић позвала је пореске обвезнике да своје доспеле, а неизмирене обавезе на рачуну пореза на имовину за физичка лица, измире и тиме избегну даљи обрачун и наплату законом прописане камате.

- Порески обвезници који нису на време успели да сервисирају своје обавезе могу да искористе законску могућност и поднесу Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза, чиме стичу право на отплаћивањe утврђеног дуга на рате, уз отпис камате у висини од 50%, а све у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији - рекла је чланица Градског већа за буџет, финансије и инвестиције Адријана Месаровић и скренула пажњу да само редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом прописане камате због кашњења уплата, а истовремено, таквим одговорним односом према законским роковима за плаћање пореза, доприносе бржем и квалитетнијем развоју града.

Информације, као и одговоре на све недоумице поводом послатих опомена, заинтересована лица поред шалтер сале у Улици Војвођанских бригада бр. 24-26 могу добити и на издвојеном шалтер месту у просторијама ЈКП „Информатика“ на адреси Булевар Слободана Јовановића бр. 15, као и на инфо-пулту Градске пореске управе у ТЦ „Променада“, путем електронске поште на мејл адресу gpu@novisad.rs и на бројеве телефона: 4871-707, 4871-751.

Нови Сад, 16. јун 2022. године