Читај ми

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Члан Градског већа за финансије Дејан Мандић потписао је у име Града Новог Сада Споразум о интерсекторској сарадњи у примени Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања, а поводом десет година рада Прихватилишта са прихватном станицом за децу и омладину „Сигурна кућа“ при Центру за социјални рад. Потписници Споразума, поред Града, су били и Градска управа за социјалну и дечју заштиту, Школска управа Нови Сад, Полицијска управа Нови Сад, Дом здравља Нови Сад, Дечје село Сремска Каменица, Дом Ветерник, Институт за заштиту деце и омладине Војводине, Клинички центар Војводине, ШОСО Милан Петровић и Основно јавно тужилаштво.

- Велико ми је задовољство што смо се данас окупили око заједничког циља, а то је конкретизовање мера заштите оних који су у нашем друштву најосетљивији, а то су најмлађи. Сви смо ми на заједничкој мисији, а то је делотворна заштита деце. Уверен сам да ће све потписнице споразума допринети развоју превентивних мера и активности намењених спречавању појаве злостављања деце. Остварићемо блиску сарадњу у оквиру својих надлежности, и то путем едукација, поштовањем посебних протокола за заштиту деце од злостављања и уважавањем мишљења стручњака из сарадничких институција. Најважније је да се превентивно утиче на то да наша деца не буду жртве насиља, било психичког или физичког злостављања и занемаривања, као и то да се ефикасним методама стане на пут насилницима и да се деца истргну из канџи насиља - рекао је Дејан Мандић.

Представница Министарства рада, запошљавања и социјалне политике Биљана Зекавица рекла је да Град Нови Сад потписивањем тог Споразума пружа одличан пример другим локалним самоуправама како ефикасно радити на смањењеу појаве насиља над децом, као и то да ће све институције-потписнице Споразума увек имати несебичну подршку ресорног Министраства. Директор Центра за социјални рад Града Новог Сада Ненад Драшковић истакао је да је заштита деце приоритет сваког друштва и да подразумева комплексан приступ, јер захтева ангажовање ресурса из различитих сегмената, односно сарадњу многобројних институција кроз подизање сарадње на квалитетнији ниво.

Обавезе које проистичу из потписивања Споразума о сарадњи се базирају на дефинисаним националним прописима и законима, а на бази међународних обавеза. У делотворној заштити деце неопходна је синхронизована активност више учесника мреже заштите деце, а то су систем социјалне заштите, правосудни систем и полиција, здравствени систем, васпитно-образовни систем и невладин сектор. Све потписнице споразума у обавези су да подрже и допринесу развоју мера и активности намењених спречавању појаве злостављања деце и да сарађују у размени информација. 

Нови Сад, 12. децембар 2013. године