Читај ми

ПОТПИСАН ПРОТОКОЛ О САРАДЊИ

Члан Градског већа за здравство проф. др Александар Кираљ присуствоваo je потписивању Протокола о сарадњи у пружању међусекторских услуга између Центра за социјални рад Града Новог Сада, Дома здравља “Нови Сад” и Екуменске хуманитарне организације.
Протокол о сарадњи у пружању међусекторских услуга има за циљ да се обезбеди редовна здравствена заштита деци која живе и/или раде на улици.

Пројекат "Јачање социјалне кохезије путем развоја недискриминаторне јавне политике за децу укључену у живот и/или рад на улици" започела је Екуменска хуманитарна организација, а финансира га Европска унија. Партнери на пројекту су Универзитет у Новом Саду, Катедра за психологију и Фонд за развој непрофитног сектора Аутономне покрајине Војводине.

– Овај пројекат је веома важан као и потписивање протокола јер се деци са улице пружа здравствена заштита, али исто тако се мора подићи свест целог локалног становништва да таква деца постоје код нас, да им се мора пружити и социјална потпора, и с тим разлогом је овај пројекат и покренут – рекао је проф. др Александар Кираљ.

Захваљујући се Граду Новом Саду за разумевање и подршку, директор Екуменске хуманитарне организације Владислав Ивичиак нагласио је да је протокол о сарадњи важан јер обједињује услуге које пружа Свратиште за децу улице, Дом здравља Нови Сад као и социјалне услуге бриге које пружа Центар за социјални рад Новог Сада.

Гојко Вујновић истакао је да је циљ пројекта подстицање социјалне кохезије и превазилажење дискриминације у друштву повећањем видљивости деце укључене у живот и/или рад на улици, као и развој недискриминаторне јавне политике за ту децу.

У оквиру пројекта реализовано је теренско истраживање о деци која живе и/или раде на улицама Новог Сада, подизање свести локалне заједнице путем јавне кампање, изградња мреже и јачање мултисекторског локалног одговора на проблем
као и дефинисање правног основа за пружање редовне здравствене заштите деци.


Нови Сад, 20. јун 2012. године