Читај ми

ПОТПИСАН НОВИ ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНА КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА И ДРУГА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић потписао је у Градској кући Посебан колективни уговор за јавно-комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада са три репрезентативна синдиката, а то су Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада, Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“ и Синдикат запослених у комунално-стамбеној делатности Србије. Тим кoлeктивним угoвoрoм урeђена су прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти зaпoслeних из рaднoг oднoсa у jaвно-кoмунaлним и другим jaвним прeдузeћимa чиjи je oснивaч Грaд Нoви Сaд, кao и мeђусoбни oднoси учeсникa тог кoлeктивнoг угoвoрa.

- Представницима синдиката захваљујем на постигнутом договору на основу којег смо данас потписали Посебан колективни уговор за новосадска јавно-комунална и јавна предузећа. Разговори нису били лаки, али смо разговарали отворено. Синдикати су се борили за што бољу позицију запослених, док је Град сагледавао економску стабилност као гарант да се не угрозе друге инвестиције у овим изазовним временима. Највећи помаци у новом колективном уговору су да смо минималну зараду запосленима у јавним и јавно-комуналним предузећима Града дефинисали у висини минималне зараде на територији Републике Србије. То је озбиљан помак, јер то гарантује да ће растом минималне зараде на територији државе, аутоматски расти плате у свим јавним предузећима. Друга битна промена тиче се дефинисања минулог рада, регреса и топлог оброка и то на следећи начин -  на нивоу свих предузећа ће се минули рад ценити са 0,5% од основице у односу на године стажа, топли оброк је повећан на 500 динара бруто дневно,  док је регрес 100% просечне зараде увећано за 33 000 динара годишње. Јубиларне награде за стаж ће бити исплаћиване од сад, не само за пуне године, него и за 15, 25 и 35 година радног стажа. У ни мало једноставним околностима успели смо да у одређеној мери поправимо положај запослених у новосадским јавним предузећима, а посебан подстицај је и тачка уговора која се тиче остварене добити предузећа из пословања, која може бити искоришћена као својеврсна награда запосленима кроз новчану стимулацију. Сада овај Колективни уговор треба разрадити појединачно у свим предузећима, а молба послодавцима је да се ником не смањују плате, већ да се иде у корист раста који је реалан и има покриће у економској снази града и стабилности комуналног сектора - рекао је Милош Вучевић.

Потпис на Колективни уговор ставили су Обрад Тепић из Гранског синдиката јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“, Миладин Драгаш из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада и Владимир Плавшић из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије.

Обрад Тепић из синдиката „Независност“ се захвалио предстваницима Града који су учествовали у преговорима и нагласио да су сви били изузетно коректни без обзира на то што су преговори били тешки.

- На крају смо стигли до одличног резултата и сматрам да је већина захтева Синдиката усвојена. Најкрупни корак је тај што смо минималну цену рада везали за наше коефицијете – рекао је Тепић.

Миладин Драгаш из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада захвалио се својим колегама из Синдиката, као и представницима Града на разумевању и коректности.

- Врло је битно истаћи да смо се изборили да наши, нажалост, оболели запослени који болују од најтежих болести, имају плаћено боловање 100%  - нагласио је Драгаш.

Владимир Плавшић из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије придружио се изразима захвалности колега према оснивачу, истакавши да преговори нису били нимало лаки.

- Град је препознао тежину ситуације у комуналном сектору, а најважније је то што преко 800 запослених који су били испод минималне зараде, неће бити испод минималца. То је велики корак ка системском уређењу материјалног положаја запослених у комунално стамбеној делатности Новог Сада – закључио је Плавшић.

Нови Сад, 15. март 2022. године