Читај ми

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА

Члан Градског већа за буџет и финансије Дејан Мандић одржао је конференцију за новинаре у Градској кући, и том приликом нагласио да када се говори порезу на имовину правних лица потпуно је јасна и недвосмислена чињеница како се он одређује.

- Постоје само два елемента која одређују порез на имовину правних лица а то су пореска стопа и пореска основица. Пореска стопа је дата у Закону о порезу на имовину и члан 11 тог закона је идентичан члану 3 наше Скупштинске одлуке, тако да је Закон о порезу на имовину уважен у потпуности – рекао је Мандић и додао да је код правних лица, основица пореза за имовину за непокретност обвезника који води пословне књиге, како се каже у поменутом Закону, фер вредност исказана на последњи дан пословне године обвезника у претходној години.

Дејан Мандић је током конференције рекао и да правна лица, књиговодствено, по методи фер вредности треба да изразе вредност своје имовине и да се то узима као основица. У случајевима када правно лице не искаже фер вредност у пословним књигама, узима се у складу са Законом, за основицу вредност имовине као за све остале пореске обвезнике.

Осврћући се на конференцију за новинаре коју је данас одржала политичка партија Уједињени региони Србије, Дејан Мандић је рекао да је она била субјективно и лично дефинисана јер су изнети примери за фирму чији је заступник господин који је говорио на тој конференцији. Управо то представља пример који није у складу са Законом о порезу на имовину, тј. где је исказана много мања вредност од фер вредности, а у том случају за обрачун пореза узима се за основицу вредност имовине као за све остале пореске обвезнике. С обзиром на то да Пореска управа још увек није завршила са масовним штампањем око 137 хиљада решења, како за правна тако и за физичких лица, остаје непозната чињеница на који начин се дошло до података који су представљени на тој конференцији.

Члан Градског већа нагласио је да ће се и убудуће строго поштовати Закон, али и да ће се водити рачуна о интересима грађана Новог Сада, и искористио прилику да позове све оне који имају заостала потраживања по основи пореза на имовину и накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта да измире своја дуговања јер је укупан дуг по разним основама према Пореској управи око милијарду динара.

 

Нови Сад, 5. фебруар 2014. године