Читај ми

ПОПИС ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА У НОВОМ САДУ

Републички завод за статистику 1. октобра 2012. године почео је да спроводи Попис пољопривреде на територији Републике Србије, који је и даље актуелан, а њиме су обухваћена и пољопривредна газдинства на територији Града Новог Сада. Овај попис ће омогућити преглед стања пољопривреде у земљи, а добијене информације биће коришћене за доношење одлука и стратегија у развоју пољопривреде.
 

С обзиром на то да успех овог пописа у највећој мери зависи од активног учешћа пољопривредника и тачности њихових одговора, пописна комисија апелује на све оне који обрађују пољопривредно земљиште да подрже пројекат и остваре несметану сарадњу ради обостраног бенефита.
 

Наиме, формирање Статистичког регистра пољопривредних газдинстава ће значити пољопривредним произвођачима у бољем и квалитетнијем планирању производње, као и приликом пријављивања за субвенције код националних и европских фондова, а добијене информације ће бити посматране искључиво као групни, статистички подаци, јер су лични подаци сваког газдинства тајни и подлежу посебној заштити.
 

Од изузетног је значаја да се приликом пописа, пописивачима дају тачне информације, јер ти подаци неће бити предмет опорезивања, већ ће искључиво бити коришћени као део статистичке анализе, која ће у будућности користити развоју пољопривреде у целој земљи.

Нови Сад, 28. новембар 2012. године