Читај ми

ПОНОВНО УСПОСТАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈА У ТЕМЕРИНСКОЈ УЛИЦИ

Како обавештавају из ''Инфраструктура железнице Србије а.д.'' од петка 26. фебруара 2021. године у 15.00 часова, биће пуштен друмски саобраћај у Темеринској улици у Новом Саду.

''Инфраструктура железнице Србије а.д.'' је инвеститор на пројекту ''Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица - државна граница, деоница Стара Пазова - Нови Сад'', а сходно тачки 3. Решења бр. 344-03-85956/2020-03 од 30.10.2020. године, Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,  извођач радова ''РЖД Интернешнл'' обезбедиће све потребне услове за успостављање првобитног режима саобраћаја у тој улици.

Првобитни режим саобраћаја успоставља се након што су завршени планирани радови предвиђени другом фазом изградње надвожњака пруге Београд–Стара Пазова–Суботица–државна граница који се налази изнад државног пута IБ-21.

Нови Сад, 26. фебруар 2021. године