Читај ми

ПОДРШКA РАЗВОЈУ ЖЕНСКОГ ИНОВАЦИОНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2018. годину  расписује се у циљу стимулације развоја женског иновативног предузетништва и подизања степена иновативности жена предузетница на територији Града Новог Сада.

Средства у укупном износу од 15.000.000,00 динара су обезбеђена Одлуком Владе Републике Србије – Кабинета министра за иновације и технолошки развој о додели средстава за реализацију Пројекта под називом „Афирмација женског иновационог предузетништва на територији Новог Сада“ коју је поднео Град Нови Сад путем Градске управе за привреду.

Бесповратна подстицајна средства за подршку развоја женског иновационог предузетништва су државна помоћ мале вредности (de minimis државна помоћ) и одобравају се привредним субјектима једнократно, у максималном износу од 600.000,00 динара по једној пријави, осим за израду интернет презентације где је максималан износ 200.000,00 динара по једној пријави.

Право учешћa на Конкурсу имају микро и мала предузећа у власништву жена са уделом од минимум 51% у укупном капиталу друштва и предузетничке радње чији су оснивачи жене, регистроване на територији Града, најкасније до 31. децембра 2016. године. Један привредни субјекат може на овом Конкурсу да учествује само са једном пријавом.

Пријава са конкурсном документацијом се подноси предајом на писарници Градске управе за опште послове (шалтер сала) у Градској кући, Трг слободе бр. 1, од 8.00 до 15.00 часова, у затвореној коверти са назнаком: За Градску управу за привреду - Пријава на „ЈАВНИ КОНКУРС за доделу бесповратних подстицајних средстава за подршку развоја женског иновационог предузетништва на територији Града Новог Сада за 2018. годину“, или путем поште, у затвореној коверти са назнаком: Градска управа за опште послове (шалтер сала) у Градској кући, Трг слободе бр. 1, За Градску управу за привреду.

Рок за подношење пријава је 6. новембар 2018. године

Више информација о самом Конкурсу заинтересовани могу добити на интернет презентацији Града: www.novisad.rs (одељак Конкурси) и интернет презентацији Градске управе за привреду: www.privredans.com

Нови Сад, 24. октобар 2018. године