Читај ми

ПОЧИЊЕ ДИСТРИБУЦИЈА РЕШЕЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Градска пореска управа Града Новог Сада обавештава пореске обвезнике - физичка лица да ће 16. марта 2021. године почети дистрибуција и уручење решења којима је утврђен порез на имовину за 2021. годину.

Градска пореска управа увела је новину како би се Новосађанима олакшало плаћање преостале три рате које ће доспети након уручења пореза на имовину за текућу годину. Наиме, порески обвезници ће уз пореско решење добити и три налога за плаћање преосталих рата, имајући у виду да су били у обавези да 17. фебруара прву рату пореза на имовину за 2021. годину измире аконтативно у висини последње рате утврђене прошлогодишњим решењем.

Налози за плаћање ће садржати све неопходне информације о обвезнику, као и о уплатном рачуну, док ће обвезник бити обавезан само да упише у празно поље износ који уплаћује.

Градска пореска управа ће наставити да кроз пружање ефикасних и ефективних јавних услуга доприноси квалитету свакодневног живота Новосађана.

Градска пореска управа Нови Сад

Нови Сад, 12. март 2021. године