Читај ми

ПОЧЕТАК ПРЕГОВАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ПОСТОЈЕЋЕГ И ИЗГРАДЊУ САВРЕМЕНОГ БЛОКА ЗА КОМБИНОВАНУ ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ И ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У НОВОМ САДУ

Прoтoкoл o зaпoчињaњу прeгoвoрa зa зaкључeњe Угoвoрa o зajeдничкoм улaгaњу Грaдa Нoвoг Сaдa, JП Eлeктрoприврeде Србиje, Eнeргиje Нoви Сaд а.д. и Кoнзoрциjумa пoнуђaчa, а ради релизације инвестиције реконструкције постојећег и изградње савременог блока за комбиновану производњу електричне и топлотне енергије у гасно-парном циклусу у Новом Саду потписан је у Градској кући у Новом Саду, као и Меморандум о разумевању између НИС а.д – GGEs.a који је члан Конзорцијума понуђача.

Потписивање важних докумената одржано је у присуству председника Владе АП Војводине др Бојана Пајтића, саветника премијера Владе Републике Србије за енергетику др Петра Шкундрића и других предстваника АПВ и РС.

Потписници Прoтoкoлa су градоначелник Новог Сада Игор Пaвличић, генерални директор ЈП ЕПС Драгомир Марковић, председник Управног одбора ЕНС а.д Слободанка Крчевинац и представник Конзорцијума понуђача Mr Aris Aravidis, док су потписници Меморандума генерални директор НИС а.д Кирил Кравченко и представник GGE a.s Mr Roland Toth.

- Наш циљ је да град добије јефтинију енегргију за наше потрошаче, стабилнији систем грејања, а с друге стране држава добија електричну енергију која је неопходна. Ушли смо у фазу преговарања са стратешким партнером, вредност инвестиције је 320 милиона евра. Поред овога у априлу смо имали још два значајна улагања у наш град. Компанија Телвент ДМС уложила је 100 милиона евра, а имали смо и улагање у ЈКП Информатика вредно 70 милиона евра. Ниво инвестиција у Нови Сад је потенцијалних 500 милиона евра и надам се да је то добар показатељ у ком правцу ће град ићи – нагласио је градоначелник Павличић.

- Добили смо понуду за изградњу нових гасно парних постројења и реконсрукцију постојећих капацитета, а након потписивања уговора период изградње биће 2 године. Ова инвестиција значиће грејање за 50 000 домаћинстава у Новом Саду, али и стабилнији електроенергетски систем у Србији – истакао је генерални директор ЈП ЕПС Драгомир Марковић.

Конзорцијум чине компаније "Metka" из Грчке, "Optima energostroj" из Руске федерације и словачка компанија GGE (Grafobal gruop energy). Овај пројекат дугорочно ће обезбедити економски и еколошки одрживо енергетско снабдевање у широј зони Града Новог Сада.

Нови Сад, 24. април 2012. године