Читај ми

ПОЧЕЛА ИЗГРАДЊА КРУЖНЕ РАСКРСНИЦЕ У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

У циљу унапређења путне инфраструктуре на територији Града Новог Сада, Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције приступила је реализацији још једног значајног и крупног инвестиционог подухвата, предвиђеног Програмом уређивања грађевинског земљишта за 2018. годину.

У понедељак, 19. новембра, почели су радови на изградњи кружне раскрснице улица Пут доктора Голдмана, Моше Пијаде и Бранислава Букурова у Сремској Каменици (код Института). У постојећем стању ово је неуређена четворокрака раскрсница на којој није омогућен задовољавајући проток возила, као ни безбедно кретање пешака и бициклиста. Пешачки саобраћај у зони раскрснице је доста фреквентан јер се у близини налази аутобуско стајалиште, док се бициклистички саобраћај одвија по коловозу.

Формирањем кружне раскрснице допринеће се ефикаснијем и рационалнијем одвијању колског саобраћаја на правцу према Институту. Такође, изградњом планираних пешачких и бициклистичких стаза биће повећана безбедност свих учесника у саобраћају, тако што ће пешачки саобраћај бити олакшан, а бициклистички измештен са коловоза. Радови на изградњи кружне раскрснице обухватају и постављање новог јавног осветљења, као и измештање водоводне и канализационе мреже из зоне будуће кружне раскрснице. Тренутно су у току радови на подземној инфраструктури, при чему је битно напоменути да Институт ниједног момента неће остати без довода воде. Такође, за све време извођења радова, возилима ће бити  омогућен одговарајући прилаз Институту.

Завршетак свих предвиђених радова може се очекивати почетком лета идуће године, у складу са уговореним роком од 210 календарских дана.

Ова инвестиција вредна је преко 90 милиона динара, а заједничким улагањем финансирају је Град Нови Сад (Градска управа за грађевинско земљиште и инвестиције) и АПВ Војводина  (Управа за капитална улагања).

Нови Сад, 26. новембар 2018. године