Читај ми

ПЛАН САНАЦИЈЕ ОШТЕЋЕЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ НОВОМ САДУ

У циљу санирања јавних зелених површина на територији Града Новог Сада од оштећења насталих као последица олуја које су задесилe територију Града Новог Сада 19. и 21. јула 2023. године, Градоначелник Града Новог Сада Милан Ђурић, 2. августа 2023. године, донео је Закључак којим се налаже Градској управи за заштиту животне средине да, хитно и без одлагања, формира Стручни тим са задатком да процени настала оштећења, као и да изради План реконструкције јавних зелених површина на територији Града Новог Сада са исказаним физичким и финансијским показатељима неопходним за реализацију Плана, који треба да садржи приоритете и динамику реализације мера за његово спровођење.

Градска управа за заштиту животне средине, у сарадњи са Градском управом за финансије, обезбедиће средства у буџету Града Новог Сада за реализацију наведеног Плана, који ће се реализовати посебним Програмом за сваку календарску годину.

У складу са наведеним, Град Нови Сад отвориће посебан наменски рачун за прикупљање донација правних и физичких лица која желе да подрже обнову јавних зелених површина на територији Града Новог Сада.

 

Нови Сад, 3. август 2023. године