Парк код Железничке станице

Заузима површину измеду пружног насипа и Булевара Јаше Томића.
Ова површина обилује добрим травњацима, бројним дрвећем, кутком за децу.