Читај ми

ОТВОРЕН ШАЛТЕР ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ РОЂЕНИХ И УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ

У Одсеку за грађанска стања отворен је нови шалтер за издавање извода из матичне књиге рођених и уверења о држављанству. Шалтер су отворили председник Скупштине града Новог Сада Александар Јовановић и члан Градског већа за управу и прописе Милена Поповић Субић.

- Од данас је у функцији и треће шалтер место за пријем захтева за издавање извода из матичних књига. Уз максималан труд запослених ми настављамо да удовољавамо захтевима грађана, тако да сви грађани тражени извод добију истог дана када су и поднели захтев зa његово издавање. Радимо на томе да електронски сервис „Виртуелни матичар“ обогатимо новим услугама тако да он буде задужен за аутоматизовану обраду, испоруку и плаћање докумената путем пост-еxпреса, чиме би се избегла ситуација дугог чекања у реду, како за подношење захтева, тако и за добијање извода.– истакла је Милена Поповић Субић додавши да се дневно у Шалтер сали за пријем и издавање извода и уверења обради преко 1000 затева.

Шалтер сала сада поседује три шалтера, а ново шалтер место отворено је на Тргу младенаца 7, и радиће од 7.30 до 16.30 сваким радним даном, док се сервису „Виртуелни матичар“ може приступити путем сајта Града Новог Сада www.novisad.rs.

Нови Сад, 28. април 2010. године