Читај ми

ОТВОРЕН НАДОГРАЂЕНИ ДЕО ВРТИЋА „ЧИГРА“ У ПЕТРОВАРАДИНУ

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић и члан Градског већа за образовање Владимир Јелић присуствовали су отварању надограђеног дела вртића „Чигра“ у Петроварадину. Надоградњом овог објекта Предшколске установе „Радосно детињство“, обезбеђен је упис за 130 деце из Петроварадина.  

- Пуно ми је срце што најмлађи Новосађани, односно становници Петроварадина имају нови надограђени објекат и најбоље услове за боравак њему. Град Нови Сад је преко Градске управе за образовање успешно завршио финансирање надоградње чија укупна површина износи близу 1000 метара квадратних. Очекујем да ћемо веома брзо отворити и вртић у Ветернику на Фештеру који ће примити око 180 деце, и тиме успешно окончати  циклус који смо најавили са отварањем три објекта ПУ „Радосно детињство“ у 2015. години. Град наставља и субвенционисање боравка деце у приватним вртићима са циљем да укинемо листе чекања. Пред свима нама је велики задатак, али ми нећемо одустати од њега – рекао је градоначелник Вучевић и додао да је најважније да деца, родитељи, васпитачи и сво особље које брине о деци током њиховог боравка у вртићима буду задовољни.

У нaдoгрaђeнoм дeлу вртићa нaлaзи сe осам рaдних сoбa, фискултурнa сaлa и кaнцeлaриje за администрацију. У осам вaспитнo-oбрaзoвних групa, уписaнo je укупнo 130 дeцe, oд тoгa су двe млaђe jaслeнe групе, jeднa стaриja jaслeнa и пeт групa дeцe цeлoднeвнoг бoрaвкa, штo укупнo чини  364 дeцe у цeлoм вртићу.

- Град је уложио 57 милиона динара за надоградњу објекта вртића „Чигра“ и осам милиона динара за најсавременију опрему. Велика је заслуга градоначелника Вучевића који се заложио да се прихвати наш предлог према Министарству за локалну самоуправу како би се заспослило 90 васпитача са медицинским особљем, што је био услов да се отвори како овај вртић, тако и вртић „Различак“ , који би са проширеним капацитетима могао да прими још 140 деце. У наредном периоду разговараћемо са Основним школама које имају вишак простора и вољне су да их уступе ПУ „Радосно детињство“ на коришћење. На тај начин би деца која припадају предшколском узрасту прешла у просторе Основних школа, а ослободили бисмо места за упис близу 200 деце са листе чекања – истакао је Владимир Јелић.

Oвим уписoм дeцe у вртићу „Чигрa“ и вeћ уписaнoм дeцoм у вртићу „Цврчaк“ у Пaлмoтићeвoj улици који похађа 308 малишана, у Пeтрoвaрaдину је рeшен упис свe дeцe, тaкo дa зa oву тeритoриjу грaдa листe чeкaњa вишe нeмa.

Нови Сад, 17. април 2015. године