Читај ми

ОДРЖАНА КОНФЕРЕНЦИЈА ПОВОДОМ ПОЧЕТКА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА ''ВОЖЊА ШИРОМ ЕВРОПЕ''

На Конференцији поводом почетка имплементације пројекта “Вожња широм Европе” – изградња бициклистичких стаза у циљу боље физичке повезаности мађарско – српског пограничног региона” присутне је у име градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића поздравила шеф Канцеларије за локални економски развој Града Новог Сада Оливера Симовић која је нагласила да је реч о највећем пројекту који се фининсира из средстава Европске уније.

- Значај овог пројекта није само у изградњи бициклистичких стаза већ у повезивању људи и развоју пријатељских међусуседских односа. Следеће године отварају нам се нове ИПА компоненте 2, 3 и 4, а ово је пример доброг припремања за будућа времена када ћемо моћи озбиљна средства из фондова Европске уније да обезбедимо за реализацију важних пројеката - нагласила је Оливера Симовић.

- Нови Сад представља позитиван пример како треба припремити и реализовати ИПА пројекат на територији Републике Србије заједно са партнерима из Мађарске - рекао је шеф Канцеларије за информације ИПА програма прекограничне сарадње Мађарска-Србија са седиштем у Суботици Реља Бурзан. 

Како се могло чути на Конференцији на територији Града Новог Сада носилац пројекта је ЈКП „ПУТ“ са активностима у три засебне целине. Прва је израда главног пројекта бициклистичке стазе од Новог Сада до Бегеча – који повезује Град Нови Сад са насељеним местима Футог и Бегеч, а планира се припрема трасе паралелне са коловозом по круни одбрамбеног насипа поред Дунава и трасе паралелне са саобраћајницом Државног пута I реда IB-12. Друга целина подразумева израду студије изводљивости за бициклистичку стазу Нови Сад – Беочин, а трећа се односи на развој катастра бициклистичких стаза на територији Града Новог Сада. Пројект Партнер 2 је ЈП „ЗИГ“ које је задужено за радове на изградњи бициклистичке стазе на делу Темеринског пута до аутопута Е-75. Пројект Партнер 1 је из Мађарске, општина Морахалом која ће реализовати радове на изградњи бициклистичке стазе између места Морахалом и Реске.

Укупна вредност пројекта је 1.307.458,40 € од тога 85%  су средства IPA фонда. Рок за реализацију је од 15. марта 2013. године до 14. 03. 2014 године. Корист од пројекта ће имати становништво које редовно користи бицикл као превозно средсто на релацији Мóрахалом, Рöсзке (Мађарска), и становништво из Србије из пограничног региона. Очекује се да пројекат допринесе и бољем будућем планирању локалних, регионалних и националних институција као и њиховој интензивнијој сарадњи на међународном нивоу. На Конференцији су се такође обратили председник Скупштине града Новог Сада проф. др Синиша Севић, директор Јавно комуналног предузећа „Пут“ Нови Сад  Дарко Радић, представник Општине Морахалом Добó Золтáн и извршни директор ЈП „Завод за изградњу града“ Нови Сад Жарко Мићин.

Нови Сад, 26. април 2013. године