Читај ми

ОДРЖАН САСТАНАК КООРДИНАЦИОНОГ ТИМА ЗА ИЗРАДУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА

Шеф Канцеларије за локални економски развој и координатор за израду Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада проф. др Маријана Дукић-Мијатовић одржала је први састанак Координационог тима за израду тог документа.
Координациони тим за израду Стратегије одрживог развоја Града

Новог Сада чине представници јавног сектора (чланови Градског већа и начелници градских управа), који ће утврдити основне правце развоја, надгледати и усмеравати процес израде Стратегије одрживог развоја Града Новог Сада.

- Реализација Стратегије привредног развоја, која је била на снази од 2009. до 2014. године, била је успешна, односно остварена 65 процената. Одлучили смо да овај документ буде свеобухватнији, па ће он поред привреде подразумевати и области урбанизма, екологије, социјалне заштите, смањивања сиромаштва, комуналног уређења и запошљавања. Поред Координационог тима, тело важно за израду Стратегије је и Партнерска скупштина у којој су директори јавних и јавно-комуналних предузећа, представници привредно–економских организација , установа чији је Град оснивач, републичких и покрајинских органа, Универзитета и других релевантних чинилаца цивилног сектотра. Наша намера је да до октобра окончамо рад на овом стратешком документу и спремно дочекамо петогодишњи период. Желимо да изнађемо најбоља решења и да задовољимо највише стандарде пројектног буџетирања – нагласила је проф. др Маријана Дукић-Мијатовић.

Стратегија ће садржати акциони план са списком пројеката који су јасно повезани са идентификованим циљевима, буџетом и изворима финансирања, индикаторима учинка и учесницима у пројекту одговорним за спровођење.
Развој Стратегије ће омогућити Граду Новом Саду да унапреди систем имплементације, праћења и процене остварења стратешких циљева и бољу хармонизацију локалних политика са националним законодавним и планским оквиром који препоручује Европска унија за одрживе градове.

Градоначелник Новог Сада је 13. јануарa 2015. године потписао Споразум о сарадњи са представницима Сталне конференције градова и општина (СКГО), која ће пружати стручну подршку Граду Новом Саду за израду Стратегије.

Нови Сад, 2. април 2015. године