ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА ТРОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО