ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА ЂОРЂА МАГАРАШЕВИЋА БР. 4 – ДВОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО