ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТАМБЕНЕ ПОДРШКЕ КУПОВИНОМ СТАНА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА НОВОГ САДА, УЛИЦА БРАЋЕ МОГИН БР.10 – ЈЕДНОЧЛАНО ДОМАЋИНСТВО